ECObuild 2010 - TOEKOMST VAN DE VLAAMSE BOUW-, MILIEU- EN ENERGIESECTOR IN EUROPA

Wil u weten hoe de bouw-, milieu- en energiebedrijven tegen 2020 zullen evolueren?

Bekijk met Ecobuild2010 de bijdrage die al wie met de bouw te maken heeft, zal moeten leveren en wat anderen voor u kunnen betekenen.

De Europese Commissie streeft in haar plan Europa 2020 naar:

Slimme groei
 • Van 15% tot 10% vroegtijdige schoolverlaters
 • Van 31% naar 40% hoger geschoolden
 • O&O van 2 naar 3% van BBP en meer naar duurzame economie
Duurzame groei
 • 20 en mogelijks 30% minder broeikasgassen, 20% meer energie-efficiëntie, 20% hernieuwbare energie
 • naar koolstofarme economie in 2050
 • slimme netwerken voor elektriciteit en vervoer
Inclusieve groei
 • Werkzaamheid van 69% tot 75%
 • Vernieuwende opleidingen voor nieuwe jobs
 • Minstens 20 miljoen minder armen

Bij de realisatie van Europa 2020 krijgen bouw-, milieu- en energiebedrijven en –opleidingen een cruciale rol.

Dit is een belangrijke uitdaging voor al wie bij de bouw betrokken is:

 • de aannemers in bouw-, milieu- en energiebedrijven, al hun bedienden, bouwplaatsverantwoordelijken en arbeiders;
 • ontwerpers, ontwikkelaars, vastgoedmakelaars;
 • producenten en leveranciers;
 • leerkrachten uit het secundair en docenten uit het hoger en universitair onderwijs.

De studenten en leerlingen van nu zullen na hun schoolloopbaan de ‘bijna energieneutrale’ gebouwen moeten ontwerpen en oprichten die de Europese Unie tegen 2020 oplegt. Het is belangrijk dat het onderwijs hen daarop voorbereidt.
Design by De Witte